Facilităţi oferite de Maestro DEX utilizatorilor cititorului de ecran JAWS

Pentru utilizatorii cititorului de ecran JAWS, din versiunea 3.00 programul Maestro DEX oferă o nouă facilitate, aceeaşi facilitate oferită şi de programul Maestro Translate (care poate traduce cu ajutorul Google Translate), şi anume posibilitatea căutării unui cuvânt în dicţionar şi posibilitatea căutării unui cuvânt în corpul definiţiilor fără a deschide programul.

La instalarea programului Maestro DEX se oferă posibilitatea alegerii combinaţiei de taste cu care se poate căuta un cuvânt în dicţionar şi a combinaţiei de taste cu care se poate căuta în corpul definiţiilor. Aceste combinaţii de taste se pot modifica sau anula ulterior din interfaţa programului Maestro DEX.

Combinaţia de taste implicită pentru căutarea unui cuvânt în dicţionar este Shift+JawsKey+F12 iar pentru căutarea unor cuvinte în corpul definiţiilor este Alt+JawsKey+F12. Aceste combinaţii de taste pot fi modificate în momentul instalării programului sau ulterior din meniul Opţiuni diverse. Posibilitatea alegerii acestor combinaţii de taste şi opţiunile din meniu pentru setarea şi ştergerea lor apar doar dacă este instalat cititorul de ecran JAWS.

Pentru a se căuta un anumit cuvânt în dicţionar se poate folosi oricare dintre următoarele metode:

  • Se selectează un cuvânt sau o parte dintr-un cuvânt în programul cu care se lucrează la un moment dat şi apoi se apasă combinaţia de taste aleasă; Dacă se selectează mai multe cuvinte, se caută doar primul cuvânt selectat;
  • Se plasează cursorul înaintea cuvântului sau în interiorul cuvântului care se doreşte a fi căutat în dicţionar şi se apasă combinaţia de taste aleasă;
  • Se activează şi se plasează cursorul JAWS înaintea sau în interiorul cuvântului care se doreşte a fi căutat şi se apasă combinaţia de taste aleasă.

Dacă combinaţia de taste aleasă pentru căutarea unui cuvânt în dicţionar este apăsată o singură dată, cititorul de ecran JAWS va citi instantaneu definiţiile găsite. Dacă combinaţia de taste se apasă de două ori rapid, definiţiile găsite sunt afişate într-o fereastră virtuală, unde pot fi citite cu atenţie sau copiate.

Nota: Prin "apăsarea de două ori rapid a combinaţiei de taste" se inţelege apăsarea de două ori rapid doar a ultimei taste din acea combinaţie. De exemplu, în cazul combinaţiei de taste Shift+JawsKey+F12 se apasă tasta Shift şi tasta Jaws Key şi se menţin apăsate iar apoi se apasă de două ori rapid tasta F12.

Pentru a se căuta în corpul definiţiilor se poate folosi oricare dintre următoarele metode:

  • Se selectează un cuvânt sau o parte dintr-un cuvânt în programul cu care se lucrează la un moment dat şi apoi se apasă combinaţia de taste aleasă; Dacă se selectează mai multe cuvinte, se vor căuta definiţiile care conţin toate cuvintele selectate;
  • Se plasează cursorul înaintea cuvântului sau în interiorul cuvântului care se doreşte a fi căutat în dicţionar şi se apasă combinaţia de taste aleasă;
  • Se activează şi se plaseaza cursorul JAWS înaintea sau în interiorul cuvântului care se doreşte a fi căutat şi se apasă combinaţia de taste aleasă.

Dacă combinaţia de taste aleasă pentru căutarea unui cuvânt sau a mai multor cuvinte în corpul definiţiilor este apăsată o singură dată, cititorul de ecran JAWS va citi instantaneu definiţiile găsite. Dacă combinaţia de taste se apasă de două ori rapid, definiţiile găsite sunt afişate într-o fereastră virtuală, unde pot fi citite cu atenţie sau copiate.

Programul Maestro DEX instalează scripturile JAWS necesare în toate versiunile de JAWS începând cu versiunea 7 iar dacă una dintre cele două combinaţii de taste alese sunt deja definite pentru un alt script intr-o anumită versiune de JAWS, va anunţa acest lucru, iar acea combinaţie de taste nu va putea fi folosită în respectiva versiune şi va trebui aleasă o altă combinaţie.

Pentru a alege o anumită combinaţie de taste nu trebuie doar să apăsaţi respectiva combinaţie, ci să scrieţi literal numele tastelor care vor fi unite prin caractere "+", ca în exemplul: Shift+JawsKey+F12. Denumirea tastelor trebuie scrisă corect iar tastele care pot fi folosite sunt: Control, Alt, Shift, Insert, JawsKey, F1 .. F12, A .. Z, 0 .. 9, Windows, Space, Enter, PageUp, PageDown, ScrollLock, Delete, Tab, Home, End, LeftArrow, RightArrow, UpArrow, DownArrow, Escape, [, ], BackSpace, Comma, Period, ;, Apostrophe, backslash, `, Dash, Equals, NumPad0 .. NumPad9, NumPadPlus, NumPadMinus, NumPadSlash, NumPadStar...

Nota: Este posibil ca după instalarea programului Maestro DEX să trebuiască să închideţi şi deschideţi cititorul de ecran JAWS dacă doriţi să puteţi folosi programul Maestro DEX cu combinaţiile de taste alese.

Programul Maestro DEX crează două scripturi SearchDex() respectiv SearchDexInDefs() cu care se poate căuta în dicţionar respectiv în corpul definiţiilor şi adaugă automat aceste scripturi în scriptul default.jss. În corpul lor se poate vedea lista tuturor opţiunilor implicite de căutare, iar cei care doresc le pot modifica.